cesta: Titulná stránka Novinky

Dopravné obmedzenia v Bratislave - vplyv na dodávky tovaru

Dopravné obmedzenia v Bratislave - vplyv na dodávky tovaru

Vážený zákazník, v súvislosti s plánovanou výstavbou križovatky ciest D1 a R7 – Prístavný most a novej autobusovej stanice Mlynské Nivy, ktoré budú v platnosti od 15.februára 2019, si Vás dovoľujeme informovať o pripravovaných dopravných obmedzeniach, v ktorých dôsledku môže dochádzať k predĺženiu priemerného času potrebného na dodanie tovaru v rámci Bratislavy a okolia.

Dopravné obmedzenia sú plánované na obdobie 6 mesiacov, preto si Vás dovoľujeme požiadať o trpezlivosť a v prípade, že je to možné, aj o plánovanie včasných objednávok v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Zmena v organizácii dopravy Prístavný most

pristavny-most


Zmena v organizácii dopravy Mlynské Nivy

mlynske nivy

 

S pozdravom

Vaša ACTIVA