cesta: Titulná stránka O spoločnosti

Actívne deťom

Actívne deťom

Charitatívny projekt spoločnosti ACTIVA na podporu vybraných organizácií pomáhajúcich deťom.

activne_detemsk.jpg

Nie je nám ľahostajné naše okolie a dopady nášho podnikania na životné prostredie. Pri svojom podnikaní uplatňujeme zásady spoločenskej zodpovednosti a motivujeme k dodržiavaniu týchto zásad tiež našich zamestnancov, dodávateľov i zákazníkov.

Z každej objednávky, ktorú prijmeme prostredníctvom elektronického obchodu na obchod.activa.sk, venujeme na projekt ACTÍVNE deťom 0,10 EUR.

 

Pravidlá:

  • 1. Activa venuje z každej objednávky zadanej prostredníctvom elektronického obchodu 0,10 EUR (3,01 SKK) na podporu vybraného zariadenia pomáhajúceho deťom.
  • 2. Do projektu Actívne deťom sa tak zapojí každý zákazník spoločnosti Activa objednávajúci prostredníctvom elektronického obchodu.
  • 3. Celková čiastka venovaná na projekt Actívne deťom bude vyčíslená vždy k 30. 6. a k 31. 12. kalendárneho roka. Následne nato bude darovaná vybranému zariadeniu vo forme ľubovoľného tovaru zo sortimentu spoločnosti Activa, podľa vlastného výberu daného zariadenia.


K 31. 12. 2018 sme venovali v rámci tohto projektu tovar za takmer 30 000 EUR.

Nakupuje Vaša spoločnosť alebo úrad prostredníctvom elektronického obchodu a máte záujem o získanie Certifikátu ACTÍVNE deťom? Kontaktujte prosím svojho obchodného zástupcu.

Certifikat

Dobry anjel logoV minulosti sme takto podporili Nadáciu detského kardiocentra a Detskú kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny. V súčasnej dobe prostredníctvom tohto projektu podporujeme neziskovú organizáciu Dobrý anjel.

Poďakovanie od Dobrého anjela k nahliadnutiu TU.

Poďakovanie od Dobrého anjela prostredníctvom knihy KONTRASTY – kniha o zážitkoch z pôsobenia v najväčšej charitatívnej organizácii na Slovensku . Kniha na stiahnutie TU

Dobrý anjel vydal noviny DOBRÉ SPRÁVY, ktoré si môžete pozrieť TU.


Pomáhame

Poďakovanie od DKAaIM k nahliadnutiu TU.

Podporili sme projekt "Žiačik Separáčik". Poďakovanie k nahliadnutiu TU.

Podporili sme benefičný koncert Objatie tónov venovaný mentálne a imobilne postihnutým z 25 ústavov v Nitrianskom kraji. Plagát k nahliadnutiu TU.

V roku 2015 sme opäť podporili benefičné kultúrne podujatie s názvom Objatie tónov, ktoré sa konalo 25. januára 2015 v športovej hale v Leviciach pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z 27 ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z Nitrianskeho kraja. Podujatie navštívilo spolu 597 hendikepovaných spolu so svojím doprovodom a v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti 554 bežných návštevníkov. Fotografie z tohto podujatia si môžete pozrieť TU.

Aj v roku 2016 sme podporili benefičné kultúrne podujatie s názvom Objatie tónov, ktoré sa konalo 31. januára 2016 v športovej hale v Leviciach. Podujatie navštívilo spolu 864 ment álne a zdravotne hendikepovaných detí z 36 ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých zo 4 krajov. Fotografie z tohto podujatia si môžete pozrieť TU.

V roku 2017 sme opäť podporili benefičné kultúrne podujatie s názvom Objatie tónov, ktoré sa konalo 20.1.2017 v športovej hale v Leviciach. Fotografie z tohto podujatia si môžete pozrieť TU.

V roku 2018 sme taktiež podporili benefičné kultúrne podujatie s názvom Objatie tónov pre mentálne postihnutých, ktoré sa konalo 28.1.2018 už tradične v športovej hale v Leviciach. Fotografie z tohto podujatia si môžete pozrieť TU.

V roku 2019 sme opäť podporili benefičné kultúrne podujatie s názvom Objatie tónov, ktoré sa konalo už deviatym rokom 27. januára 2019 v športovej hale v Leviciach pre mentálne a zdravotne postihnuté deti z ústavov a zariadení Domovov sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých zo západného a stredného Slovenska. Podujatie navštívilo spolu 864 hendikepovaných z 34 zariadení zo 4 krajov spolu so svojím doprovodom a v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti 185 bežných návštevníkov. Fotografie z tohto podujatia si môžete pozrieť TU.

O prípadných zmenách či ukončení projektu Actívne deťom rozhodne Activa a zverejní túto informáciu na svojich internetových stránkach.

 

2% z dane

Activa každoročne venuje 2% z dane niektorej z nadácií zameraných na pomoc deťom. 

Ďakujeme Vám, našim zákazníkom, že spoločne s nami pomáhate.