O spoločnosti
 
cesta: Titulná stránka O spoločnosti

Actívne prírode

Actívne prírode

Cítime potrebu minimalizovať záťaž našej činnosti na životné prostredie. Environmentálna politika je preto súčasťou nášho podnikania.

activne_prirode_logosk.jpg
  • opakovane sme obhájili certifikáciu podľa noriem ISO 14001 : 2004 Systém environmentálneho manažérstva, čo znamená, že naša spoločnosť dodržiava postupy maximálne šetrné k životnému prostrediu
  • sme držiteľmi osvedčení spoločnosti SLOVMAS, ktoré preukazujú naše plnenie povinností spätného odberu elektrozariadení, oddeleného zberu elektroodpadu, spracovávania, opätovného zhodnotenia a odstránenia elektrozariadení a elektroodpadu v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a naše členstvo a plnenie povinností v kolektívnom systéme zabezpečujúcom zber, dopravu a zhodnocovanie alebo recykláciu odpadov z obalov, odpadu z výrobkov, opotrebovaných batérií a akumulátorov
  • používame výhradne recyklované papierové utierky, úsporné žiarovky, lisy na PET fľaše, obálky internej pošty na 10 použití, recyklované baliace materiály atď.
  • triedime všetok odpad
  • neustále modernizujeme vlastný vozový park, snažíme sa optimalizovať rozvozové trasy a maximálne využívať kapacitu našich vozidiel
  • využívame elektronické úložisko dodacích listov a daňových dokladov
  • z každého fakturovaného poplatku za dopravu venujeme čiastku 0,50 EUR Nadácii Ekopolis


piktogramy

 
Takto sú v katalógu označené výrobky vyrobené v SR.


Takto sú v katalógu označené ekologické výrobky s certifikátom Ministerstva životného prostredia.

 

 

Čo pre ochranu životného prostredia môžete robiť s nami?Listy

  • v našom katalógu nájdete špeciálne označené ekologicky šetrné výrobky, ktoré si môžete jednoducho tiež vyfiltrovať v našom e-shope a vytvoriť si z nich špeciálny katalóg produktov šetrných k životnému prostrediu.
  • tovar vyrobený v SR nájdete v katalógu označený slovenskou vlajkou. Podporou tuzemských výrobcov znižujete uhlíkovú stopu spôsobenú transportom tovaru z výroby až k Vám na stôl.
  • využívajte elektronickú fakturáciu