cesta: Titulná stránka

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov.

Všetky údaje získané od zákazníkov používame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytujeme ich tretím osobám. Výnimku predstavujú spoločnosti zabezpečujúce prepravu alebo platobný styk, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladáme s osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.