cesta: Titulná stránka Produkty a služby

Elektronická fakturácia

Elektronická fakturácia

Spoločnosť ACTIVA umožňuje zasielanie daňových dokladov - faktúr aj v elektronickej podobe vo formáte PDF. Je to moderný, ekologický, jednoduchý a efektívny spôsob zasielania daňových dokladov v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Čo Vám tento spôsob fakturácie prinesie?

 • rýchlosť
 • prehľadnosť
 • jednoduchá manipulácia s dokladmi
 • výrazné šetrenie životného prostredia
 • úspora miesta na archiváciu
 • moderná forma komunikácie v súlade so zákonmi Slovenskej republiky


Pre využívanie všetkých výhod elektronických daňových dokladov vo formáte PDF, je nutné najskôr zaslať Váš súhlas.

Vyplnením a odoslaním tohto formulára vyjadríte svoj súhlas so zasielaním elektronických daňových dokladov vo formáte PDF. Zároveň už nebudete dostávať  daňové doklady v papierovej forme. Šetríte tak životné prostredie.

 

Formulár môžete vyplniť on-line tu alebo si ho stiahnite do svojho počítača a zašlite nám ho poštou, alebo jeho scan e-mailom.

 

Vopred Vám ďakujeme za Vašu spoluprácu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok je Vám k dispozícii naše účtovné oddelenie:

Tel: +421-2-32 77 74 44

 

Podrobnejšie informácie:

1.) Ako bude celý systém fungovať?

 

Veľmi  jednoducho.  Po zavedení Vášho súhlasu do nášho systému už nebudete dostávať faktúru v papierovej forme spolu s tovarom, ale e-mailom vo formáte PDF (čo je niečo ako obrázok). K otvoreniu tohto formátu nie je z Vašej strany nutná žiadna úprava a ani nepotrebujete žiadny špeciálny software. Môžete sa teda sami rozhodnúť, či si daňový doklad vytlačíte, prípadne v koľkých kópiách, alebo uložíte v elektronickom formáte.

2.) Potrebujem pre príjem faktúr od ACTIVY nejaký špeciálny software? 

 

Pre otvorenie dokumentu vo formáte PDF potrebujete program Adobe Acrobat Reader (verzia 8 a vyššia), ktorá je k dispozícii zadarmo. Na mnohých počítačoch je inštalovaný od výrobcu počítača. Stiahnuť si ju môžete v slovenskej verzii napríklad TU.

3.) Je to legálne? 

 

Áno. Daňový doklad vo formáte PDF spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4.) Prečo to robíme? 

 

Medzi hlavné výhody daňových dokladov v elektronickej podobe patrí napr.:

 • časová a finančná úspora
 • šetrenie životného prostredia
 • skrátenie doby potrebnej na doručenie faktúry ku zákazníkovi
 • jednoduchá manipulácia s daňovým dokladom v elektronickej podobe
 • jednoduchá archivácia súborov PDF
 • možnosť elektronickej archivácie dokladov – úspora  priestoru pri archivácii

 

Spoločnosť ACTIVA je lídrom vo svojom obore v zavádzaní moderných postupov a technológií. Snažíme sa ísť príkladom nielen konkurencii, ale aj všetkým ostatným moderne a ekonomicky uvažujúcim spoločnostiam.