OBJEDNÁVKA

FREE FAX 0800 10 21 22

Firma

Fakturačná adresa

Dodacia adresa

Kontaktná osoba Dátum dodania
Pracovná doba
Telefón

Fax

Tovar doviesť na adresu
E-mail Faktúra za kanc. potreby a občerstvenie samostatne
IČO

Faktúru za tovar uhradíme v hotovsti s využitím 3% zľavy
DIČ

Tovar uhradíme na faktúru bankovým prevodom zo 14-dennou splatnosťou
IČ DPH
Bank.spoj.

Obj.Číslo

Názov tovaru / poznámka

Počet ks