cesta: Titulná stránka Produkty a služby Reklamné predmety

Katalóg – dôležité informácie

Katalóg – dôležité informácie

 • Tovar uvedený v tomto katalógu nie je štandardne skladom v spoločnosti ACTIVA
 • Minimálny náklad:
  10 ks z požadovaného tovaru pri predmete v cenovej hladine do 20 EUR/ks (bez DPH)
  1 ks z požadovaného tovaru pri predmete v cenovej hladine nad 20 EUR/ks (bez DPH)
 • U nových zákazníkov budeme požadovať uhradenie 50% - 80% zálohovej faktúry pred objednaním požadovaných reklamných predmetov. Výška zálohovej faktúry bude stanovená podľa výšky objednávky.
 • V prípade výraznej zmeny kurzu EUR voči iným menám, po dobu platnosti katalógu, právo na úpravu cien vyhradené.
 • Písacie potreby obsahujú vo väčšine prípadov čiernu náplň (modrá farba náplne je uvedená v cenníku pri príslušnom guličkovom pere – to znamená, že pokiaľ nie je pri príslušnom guličkovom pere uvedená, jedná sa vždy o čiernu náplň)
 • Na vybrané reklamné predmety Vám zabezpečíme spracovanie Vášho firemného loga (tampónová tlač, sieťotlač, laser, razba, výšivka).
 • Cenová ponuka podľa požiadavky zákazníka bude spracovaná do cca 3 pracovných dní od doručenia dopytu.
 • Spracovanie grafického návrhu = korektúra, bude dodaná do cca 3 pracovných dní od doručenia záväznej objednávky.
 • Zákazník je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať kartonáž. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru a potlače pri dodávke  je zákazník povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
 • Kontaktné údaje:
 • T +421-244 462 304
  M reklamnepredmety@activa.sk
 
PODKLADY PRE POTLAČ
 • Podklady pre potlač zasielajte najlepšie ako vektorový súbor pre PC a to vo formáte: .ai ; .cdr (krivky) – tj. v programe Adobe Illustrator alebo Corel Draw v krivkách.
 • Pri nedodaní podkladov v týchto formátoch sa účtuje poplatok 32 EUR/hod (bez DPH) za prekreslenie bitmapového loga do kriviek