Partnerhip and certificates

We have something to show off

 

Staples

Certifikáty ISO

Spoločnosť ACTIVA je držiteľom certifikátov ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Spoločnosť ACTIVA bola úspešne certifikovaná podľa medzinárodných noriem ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality a ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva. Certifikáciu previedla nezávislá audítorská spoločnosť United Registrar of Systems Czech s.r.o., ktorá tak potvrdila, že ACTIVA úspešne napĺňa svoje úsilie o poskytovaní kvalitných služieb.

Certifikát ISO 9001 na stiahnutie

Certifikát ISO 14001 na stiahnutie

 


 

Staples

Partnerstvo ACTIVA + Staples

Spoločnosť Staples je najväčší svetový dodávateľ kancelárskeho materiálu a tovaru firemnej potreby, ktorý v júli 2008 fúzoval s ďalšou významnou medzinárodnou spoločnosťou Corporate Express. Vzhľadom k tomu, že nadnárodné spoločnosti kladú pri výbere dodávateľov strategických komodít veľký dôraz práve na to, aby získali rovnaké podmienky v čo možno najväčšom počte krajín, je pre Staples dôležité zabezpečiť svojim zákazníkom aj v týchto regiónoch poskytovanie rovnakých služieb, komodít, cien a ďalších podmienok spolupráce.

Staples tak aj naďalej pokračuje v spolupráci so spoločnosťou ACTIVA, ktorá sa začala v roku 2005, kedy spoločnosť Corporate Express Europe B.V. podpísala s našou spoločnosťou zmluvu o partnerskej spolupráci v oblasti zásobovania medzinárodných firiem na území SR a ČR. ACTIVA predstavuje silného strategického partnera s podobnou obchodnou a cenovou filozofiou a v jej prospech hovorí aj fakt, že je vo svojom odbore lídrom v oblasti elektronickej komunikácie..