Actívne deťom

Charitatívny projekt spoločnosti ACTIVA na podporu vybraných organizácií pomáhajúcich deťom.

 

Activně dětem

Actívne deťom

Pravidlá:

  1. Activa venuje z každej objednávky zadanej prostredníctvom elektronického obchodu 0,10 EUR (3,01 SKK) na podporu vybraného zariadenia pomáhajúceho deťom.
  2. Do projektu Actívne deťom sa tak zapojí každý zákazník spoločnosti Activa objednávajúci prostredníctvom elektronického obchodu.
  3. Celková čiastka venovaná na projekt Actívne deťom bude vyčíslená vždy k 30. 6. a k 31. 12. kalendárneho roka. Následne nato bude darovaná vybranému zariadeniu vo forme ľubovoľného tovaru zo sortimentu spoločnosti Activa, podľa vlastného výberu daného zariadenia.

K 30. 06. 2021 sme venovali v rámci tohto projektu tovar za viac ako 36 200 EUR.

Nakupuje Vaša spoločnosť alebo úrad prostredníctvom elektronického obchodu a máte záujem o získanie Certifikátu ACTÍVNE deťom? Kontaktujte prosím svojho obchodného zástupcu.

Spoločnosť ACTIVA je taktiež hrdým partnerom Občianskeho združenia Milan Štefánik a od roku 2014 materiálne podporujeme každoročné benefičné kultúrne podujatie ,,Objatie tónov" pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím. V tomto roku navštívilo podujatie spolu 1159 hendikepovaných zo 41 zariadení z 5 krajov spolu so svojím doprovodom a v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti 374 bežných návštevníkov. Hendikepované deti sa tak mohli naučiť nové zručnosti na workshopoch ako latinoamerické zumba tance, maľovanie na tvár, enkaustiku - maľovanie horúcim voskom na papier, prútikárstvo, ozdobovanie figúrok a sadrových odliatkov, výroba ozdôb z drôtu a plstenie. Zostrih z posledného ročníka tohto podujatia si môžete pozrieť TU.