O spoločnosti
 
cesta: Titulná stránka O spoločnosti Actívne prírode

Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis

Projekt na podporu ochrany životného prostredia

Spoločnosť Activa Slovakia s.r.o. zahájila 15.10.2007 projekt na podporu ochrany životného prostredia.

Z dôvodu množiacich sa objednávok v hodnotách často nepresahujúcich ani sumu 4,90 EUR sme pristúpili ku striktnému spoplatňovaniu dopravy pri objednávkach, ktorých celková hodnota nepresiahne sumu 49 EUR bez DPH.


Pretože máme úprimný záujem na šetrnom zaobchádzaní s naším životným prostredím, venujeme čiastku 0,50 EUR (15,06 Sk) z každého fakturovaného poplatku za dopravu
Nadácii Ekopolis.

Veríme, že týmto opatrením sa nám podarí

- znížiť spotrebu papiera (vďaka čomu šetríme naše lesy)

- zvýšiť efektivitu rozvozov (vďaka čomu šetríme naše ovzdušie)

Pravidlá:

1. Spoločnosť Activa Slovakia s.r.o. za každých 4,90 EUR fakturovaných za dopravu venuje 0,50 EUR Nadácii Ekopolis

2. Do projektu Actívne prírode tak bude zapojený každý zákazník, ktorému bude účtované dopravné.

3. Celková čiastka venovaná na projekt Actívne prírode bude vyčíslená vždy k 30.6 a k 31.12. kalendárneho roka. Následne nato bude darovaná vyššie uvedenej nadácii vo forme ľubovoľného tovaru zo sortimentu spoločnosti Activa, podľa  vlastného výberu danej nadácie.

4. Tento projekt sme zahájili 15.10.2007 a bude prebiehať do odvolania. O jeho prípadných zmenách či ukončení rozhodne Activa a túto informáciu zverejní na svojich internetových stránkach.