cesta: Titulná stránka O spoločnosti

Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca

Aliancia ACTIVA vs. Staples/Corporate Express

Partnerstvo ACTIVA + Staples / Corporate Express

Spoločnosť Staples je najväčší svetový dodávateľ kancelárskeho materiálu a tovaru firemnej potreby, ktorý v júli 2008 fúzoval s významnou medzinárodnou spoločnosťou Corporate Express. Pretože nadnárodné spoločnosti kladú pri výbere dodávateľov strategických komodít a služieb veľký dôraz na to, aby získali zhodné alebo podobné podmienky naprieč krajinami v ktorých pôsobia, je pre Staples dôležité zaistiť týmto spoločnostiam aj v regiónoch Českej a Slovenskej republiky, kde nemajú svoje priame zastúpenie, poskytovanie rovnakých služieb, komodít, cien a ďalších podmienok spolupráce.

Staples tak aj naďalej pokračuje v spolupráci so spoločnosťou Activa, ktorá bola zahájená v roku 2004, kedy spoločnosť Corporate Express Europe B.V. podpísala s našou spoločnosťou zmluvu o partnerskej spolupráci v oblasti zásobovania medzinárodných firiem na území Českej a Slovenskej republiky. Activa predstavuje silného strategického partnera s podobnou obchodnou a cenovou filozofiou a v jej prospech hovorí aj skutočnosť, že je vo svojom obore lídrom v oblasti elektronickej komunikácie.

Za viac ako 7 rokov spolupráce Activa úspešne dokázala najvýznamnejším medzinárodným spoločnostiam, že je schopná nájsť efektívne a sofistikované nákupné riešenia aj pre tie najväčšie a najnáročnejšie z nich a poskytovať im služby zhodné resp. porovnateľné so zahraničnými trhmi.

 

Predkvalifikácia v systéme Connexio

Spoločnosť Activa Slovakia s.r.o. získala certifikát a je registrovaná ako predkvalifikovaný dodávateľ v systéme Connexio – dodávateľskom informačnom systéme pre energetické spoločnosti v Nemecku, východnej a strednej Európe v kategóriách výrobkov a služieb.

Zúčastnené energetické spoločnosti môžu využívať systém Connexio ako preverovací resp. predkvalifikačný systém podľa smerníc o zadávaní zákaziek EÚ.

 

Ak sú Vaše odpovede na nasledujúce otázky kladné, potom nás neváhajte kontaktovať!

 

 

 • Ste medzinárodnou spoločnosťou alebo súčasťou nadnárodného koncernu?
 • Je dodávateľom Vašej materskej spoločnosti alebo inej pobočky v zahraničí spoločnosť Staples / Corporate Express?
 • Ste slovenskou spoločnosťou a chcete expandovať do zahraničia pri zachovaní súčasnej úrovne služieb a cien?
 • Chcete využiť výhody spolupráce na medzinárodnej úrovni?
 • Chcete mať výber z podobného sortimentu tovaru ako Vaši kolegovia v zahraničí?
 • Zaujíma Vás, aké cenové podmienky môžete získať vďaka nadnárodnému kontraktu?
 • Chce po Vás Vaša centrála pravidelné štatistiky odberov kancelárskeho materiálu?

 

Aké výhody pre Vás môžu plynúť z medzinárodnej spolupráce so spoločnosťou ACTIVA spol. s r.o.?

 

 • 1. Dosiahnutie zaujímavejších cenových podmienok vďaka veľkému medzinárodnému potenciálu
 • 2. Možnosť získať finančné bonusy od materskej spoločnosti alebo dodávateľa za to, že sa stanete súčasťou nadnárodného kontraktu.
 • 3. Vysoký štandard služieb na minimálne rovnakej úrovni ako vo vyspelých štátoch sveta.
 • 4. Dopravu zdarma na celom území ČR a SR
 • 5. Pravidelné štatistiky odberov na centrálu Vašej spoločnosti bez potreby vášho zásahu.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Danica Horváthová 

Key Account Manager


e-mail: danica.horvathova@activa.sk
Tel.: +421-2-32 77 74 44
GSM: +421 911 102 209